PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆN GÚT

13A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam
 Điện thoại: 19006506
 Số fax: 028 62968627
 Email: info@viengut.com
 Website: viengut.vn

 

Tòa nhà Viện Gút

13A Hồng Hà , Phường 2, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam