5 – Kết quả điều trị cho những bệnh nhân gút có tophi vỡ bị nhiễm trùng mạn tính gây tình trạng hoại tử nhiều tổ chức quanh khớp và các vùng hoại tử lan rộng.


Nguyễn Đức Dũng


T
rương Quang Luận


P
hùng Quang Huân


T
rần Văn Hòa


T
rần Văn Nhân


H
à Văn Chớ

Chia sẻ