hotline: 19006506
"Biến chứng của gút vẫn có thể được chữa khỏi "Một số kết quả mổ các cục tophi đã bị nhiễm trùng kéo dài

* Hình ảnh kết quả mổ các cục tophi bị nhiễm trùng kéo dài Hình ảnh cục tophi bàn ngón chân cái của ông Phùng Quang Huân bị vỡ và bị nhiễm trùng kéo dài trên 6 tháng. Tại đây đã có nhiều tổ chức bị hoại tử và sưng...

ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT VÀ KẾT QUẢ

Bài Viết Đọc nhiều